My, níže podepsaní, nesouhlasíme s projektem developerské společnosti Penta u Masarykova nádraží a žádáme radní a zastupitele Prahy a ministry České republiky, aby zakročili, projednali a podpořili – přezkum zákonnosti povolovacího procesu, posouzení dopadu všech fází projektu na obyvatele a na životní prostředí, zorganizování mezinárodní urbanistické soutěže, přizvání veřejnosti k projednávání a zaručení výstupů této soutěže a projednávání s veřejností formou závazné regulace.

Představte si novou pražskou čtvrť, součást Nového Města, Karlína a Žižkova, kterou lemují parky a v níž jsou s citem zasazené veřejné budovy - vynikající současná architektura, která slouží městu a jeho obyvatelům, korso s průhledy na město a zelené svahy Vítkova. Městskou třídu na místě dálniční magistrály, kterou lemují korálky veřejných staveb a uzavírají tak poslední nedokončenou část centra města. Bohužel – zapomeňte! Namísto nové městské čtvrti má v okolí Masarykova nádraží vzniknout naddimenzovaný komerční developerský projekt, který obdobnou proměnu navždy znemožní. Jak se to mohlo stát?
- Nejcennější rozvojové území Prahy získala od státního podniku bez veřejné soutěže, a to značně pod cenou, na základě smluv o smlouvách budoucích, investiční skupina Penta.
- Vedení města nenastavilo v podstatě žádná pravidla pro využití nejcennějšího rozvojového území Prahy, přestože město má právo a zároveň povinnost starat se o svůj rozvoj.
- Úřady odsouhlasily první etapu projektu i přesto, že odporuje Zásadám územního rozvoje hlavního města, Strategii adaptace na klimatickou změnu i doporučení Výboru světového dědictví UNESCO, a zcela ignoruje principy udržitelného urbanismu.
- Vedení města i klíčové instituce v celé věci naprosto selhaly a nadále nehájí veřejné zájmy. Vše proto probíhá developerským samospádem. Je nesporné, že historické centrum Prahy je třeba chránit pro jeho mimořádné architektonické hodnoty. Stejně tak je nesporné, že právě toto území mu může dodat rozvojový impuls, aby se v něm dobře žilo. Je nutné řešit dostupnost bydlení, problém tepelného a smogového ostrova, zadržování vody ve městě i budoucí podobu centrálního dopravního uzlu. Transformace území mezi Masarykovým nádražím a Florencí je klíčem k harmonickému rozvoji města. Toto vše schválený projekt zcela ignoruje. Jsme přesvědčeni, že nejdůležitější rozvojové území Prahy není možné zastavět bez závazných urbanistických pravidel respektujících význam tohoto území. Město se musí aktivně přihlásit o svoji roli a hájit veřejné zájmy. Na místě vnitřní městské periferie musí vzniknout živá městská struktura, nikoli čtvrť investičních bytů a kanceláří. Ještě není pozdě celý projekt ve stávající podobě zastavit a proměnit tak, aby byl pro město skutečným přínosem!
Chceme urbanisticky hodnotnou architekturu pro území, které je součástí statku světového kulturního dědictví. Chceme spojovat dosud odtržené městské části, zachovat urbanisticky významné kompoziční osy a vytyčit pokračování městských bulvárů, nikoli přehuštěnou zástavbu kancelářských objektů od Masarykova nádraží po Karlín. Chceme transformovat severojižní magistrálu do podoby městské třídy a ne její zakonzervování obestavěním zástavbou. Chceme park, nikoli stromy v květináčích na betonové platformě zastřešující nádraží.
Proto požadujeme:
  • Přezkoumání zákonnosti procesu vedoucího k vydání územního rozhodnutí Masaryk Center 1 a přijetí odpovědnosti za jednotlivá pochybení, především pokud byla tato pochybení v rozporu se zákony, opakovaná, a jednalo se o vedoucí pracovníky městských organizací či odborů magistrátu.
  • Posouzení kumulativních vlivů všech plánovaných etap projektu Central Business District na životní prostředí a sociálních a ekonomických dopadů na obyvatelstvo.
  • Vypsání mezinárodní urbanistické soutěže, která mj. prověří umístění veřejných staveb, parků a řešení dopravního uzlu, jejíž zadání bude připraveno za účasti odborníků na památkovou péči i urbanismus, zástupců různých stran, občanských spolků, zájmových skupin, médií a obyvatel dotčených území.
  • Transformaci vítězného projektu do závazné regulace a jasných závazků včetně finanční spoluúčasti města a developera.
Pro: Rada a zastupitelstvo hl. m. Prahy, rada a zastupitelstvo Městských částí Praha 1, Praha 3 a Praha 8, Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Ministerstvo životního prostředí ČR
Aby Zastupitelstvo hl. m. Prahy přijalo závazný podnět k projednání, je třeba sehnat 1000 fyzických podpisů. Vedle elektronického podpisu nám tak můžete pomoct i tím, že petiční arch budete sdílet mezi své známé, kteří jsou občany Prahy, a fyzické podpisy nám doručíte do Arniky na adresu Dělnická 13, Praha 7. Sběrnými místy pro petici jsou nyní také AutoMat, Vodičkova 704/36, Nové Město, 110 00 Praha 1 a Klub Za Starou Prahu, Mostecká 56/1, Malá Strana (Praha 1), 118 00 Praha 1.
Děkujeme za Váš zájem o město!
Petiční arch ke stažení ZDE.
Petici již podepsalo 1045 lidí

Podpořím výzvu!Ochrana osobních údajů je pro nás prioritou. Přečtěte si o tom, jaké zásady dodržujeme.

Masaryčka lidem

Nesouhlasíme s projektem developerské společnosti Penta u Masarykova nádraží a žádáme radní a zastupitele Prahy a ministry České republiky, aby zakročili.

 

Další informace

Petici sestavili

logo2xb Arnika – Centrum pro podporu občanů, IČO: 709 472 61, tel: 774 406 825, Dělnická 541/13, 170 00 Praha 7.
www.arnika.org

logo2xb Auto*Mat, z.s., IČO: 226 703 19, tel: +420212240666; Vodičkova 704/36, Nové Město, 110 00 Praha 1.
www.auto-mat.cz

logo2xb Klub Za starou Prahu, z. s., IČO 004 435 31, tel: 257 530 599; Mostecká 56/1, Malá Strana (Praha 1), 118 00 Praha 1.
www.zastarouprahu.cz


Zastupovat sestavitele petice při jednání se státními orgány či orgány místní samosprávy je oprávněn kterýkoli člen výkonné rady spolku nebo osoba jimi zmocněná.

Donation heart3x

Podpořte naší práci

 

Ochrana osobních údajů je pro nás prioritou. Přečtěte si více o tom, jaké zásady dodržujeme.